เรื่อง : สรุป workshop ต่อยอดความรู้สู่การประเมิน KM
   สรุป workshop ต่อยอดความรู้สู่การประเมิน KM


ผู้ผลิต : สราวุฒิ พันธุ์ชงค์
   ไฟล์แนบ :  

 

© 2008 Knowledge Management กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข
สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ติดต่อ ประสานงาน เกี่ยวกับเว็บไซต์ dmhkm@dmh.go.th 129,241 Visitor Since June 6, 2011